Điều khoản dịch vụ

Bằng việc đăng ký thành viên của chúng tôi, bạn cần tuân thủ các ĐIỀU KHOẢN của chúng tôi được liệt kê bên dưới:

A. THUẬT NGỮ

 1. Payperclick.vnĐược hiểu  là hệ thống tiếp thị liên kết, cung cấp các giải pháp giúp cho các cá nhân, tổ chức gia tăng nguồn thu của mình bằng việc tham gia một loạt các dịch vụ trên hệ thống này.
 2. Affiliate được hiểu là một cá nhân hay cá thể muốn nhận phí (hoa hồng) quảng cáo thông qua Bên A bằng cách đăng các quảng cáo do Bên A chỉ định trên trang mạng của mình nhằm liên kết khách hàng thăm đến “Trang mạng bán hàng” của mình.
 3. Trang mạng AffiliateĐược hiểu là một trang mạng Internet do Affiliate vận hành, quản lý.
 4. Trang mạng Advertiser Được hiểu là một cá nhân hay Doanh Nghiệp sở hữu sản phẩm/ dịch vụ có yêu cầu sử dụng Các Dịch vụ theo cách thức Bên A chỉ định nhằm mục tiêu kết nối các Khách thăm đến Trang mạng bán hàng của mình bằng cách đăng quảng cáo trên Trang mạng Bên B.
 5. Trang mạng bán hàngĐược hiểu là một trang mạng do Nhà cung cấp vận hành và quản lý nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình.
 6. Khách hàngĐược hiểu là các cá nhân sẽ truy cập Trang mạng Affiliate và được chuyển tiếp tới Trang mạng bán hàng bằng đường dẫn kích hoạt khi nhấp chuột vào quảng cáo do Nhà cung cấp đăng trên Trang mạng Bên B.

B. CÁC HÌNH THỨC DOANH THU

 1. Doanh thu: CPC – Pay Per ClickLà doanh thu quảng cáo nhận được khi khách hàng click chuột vào đường link Affliliate mà bạn quảng bá đến trang mạng Adverties được chỉ định trong chiến dịch.Doanh thu CPC = [Đơn giá CPC] * [Số lần nhấp chuột thành công].Chi tiết thông tin về đơn giá CPC được thể hiện trên từng chiến dịch cụ thể.
 2. Doanh thu: PPS – Pay Per SaleLà doanh thu nhận được khi khách hàng click vào đường link Affliliate mà bạn quảng bá sau đó mua hàng thành công trên trang mạng Adverties được chỉ định trong chiến dịch.Doanh thu CPS = [% Giá trị hàng hoá] * [Số lần mua hàng thành công].Chi tiết thông tin về % CPS được được thể hiện trên từng chiến dịch cụ thể.
 3. Doanh thu: PPL – Pay Per LeadLà doanh thu nhận được khi khách hàng click vào đường link Affliliate mà bạn quảng bá và điền thông tin vào form hay đơn hàng trên trang mạng Adverties được chỉ định trong chiến dịch.Doanh thu CPL = [Đơn giá CPL] * [Số lần điền thông tin thành công].Chi tiết thông tin về đơn giá CPL được được thể hiện trên từng chiến dịch cụ thể.
 4. Doanh thu: PPI – Pay Per ImpressionLà doanh thu nhận được khi khách hàng nhìn thấy quảng cáo của bạn, bằng việc bạn đặt quảng cáo, baner… của Adverties trên trang mạng của mình.Doanh thu CPI = [Đơn giá CPI] * [1000 lượt hiển thị].Chi tiết thông tin về đơn giá CPI được được thể hiện trên từng chiến dịch cụ thể.Lưu ý với PPI: Adverties chỉ trả phí khi bạn đạt được 1000 lượt hiển thị.VD: Bạn đã đạt 1900 lượt hiển thị, nếu bạn muốn thanh toán bạn chỉ được thanh toán 1000 lượt. 900 lượt còn lại sẽ được thanh toán cho đến khi đạt được 1000 lượt.
 5. Tổng Doanh Thu
  Là số tiền dùng trả thưởng cho các Affiliate, bằng tổng các doanh thu trên sau khi trừ đi phần thuế VAT (10%) mà Payperclick.vn phải nộp cho nhà nước.Doanh thu = [Doanh thu CPC + Doanh thu CPS + Doanh thu CPL +Doanh thu CPI]/1.1
 6. Doanh thu thực nhận

  Là doanh thu Affiliate thực nhận tính từ Doanh thu sau khi trừ đi 10% thuế thu nhập cá nhân mà Payperclick.vn thay mặt Đối tác nộp cho nhà nước.

Doanh thu nhực nhận = [Tổng doanh thu] * [90%].

Leave a Reply

Your email address will not be published.